Nyhedsbreve

Når nye tips og ideer er parat til offentliggørelse sendes en mail de de interesserede, der har meldt sig til mit første nyhedsbrev.

Tilmelding til denne liste medfører at der sendes nogle informative e-mail samt et minikursus i 7 lektioner om beslutninger.

Andre mails vil fremkomme efterhånden som min udviklingsproces i denne sammenhæng skrider frem.

Meld dig til, hvis du har lyst – afmelding kan altid ubesværet finde sted.

Desuden er det muligt at tilmelde sig et andet nyhedsbrev om slanketips. Der er ingen gevinst forbundet med det – men en invitation til at skrive kommentarer efterhånden som de ca. 50 slanketips der er formulerede postes.

www.jcarlsen.dk/nyhedsbreve

Velkommen til.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes