Archive | Internetsalg

Backup af WordPress blog

Tager du en backup af din WordPress blog? Eller gør du ikke? Jeg er godt klart over, at der tages en backup, hvor jeg har mine blogge placeret, og det indebærer at skaden ikke er så stor, hvis der skulle ske et eller andet. Men det er måske nok så godt at have sin egen […]

Niche-marketing

I august 2009 skriver Henrik Blunck hver dag om en niche, der kunne give penge i kassen til hvem der måtte være interesseret i nichen – og hvis du ikke lige falder for den bestemte formulering, kan du hente megen god inspiration til niche-tænkning i dit markedføringsarbejde på internettet ved den daglige dosis inspiration i […]

Kommunikation med kæresten eller konen og internetmarkedsføring

Hvad har dog kommunikation med konen eller kæresten med internetmarkedsføring at gøre. Jo – ifølge Robert Plank, hvis tekster jeg godt kan lide at læse, og hvis arbejde bevirker at du ikke kan forlade denne side uden at blive spurgt om du er interesseret i at melde dig til listen der er knyttet hertil, har […]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes