Postkasse skal flyttes

Efterhånden er det sikkert gået op for de fleste, at postloven indebærer, at postkasser skal anbringes i skel senest ved indgangen til næste år, 2012.

Postkasser skal være anbragt i skel, således at postvæsenet kan tage de retmæssigt anbragte postkasser i brug pr. 1. januar 2012.

Man kan mene lige, hvad man vil om postkasseflytningen, men det giver selvfølgelig ejerne af postkasserne mulighed for at røre sig lidt.

Mon avis- og relamebude kan finde ud af at anbrige deres leverancer i den gamle og stadigt aktive postkasse? Næppe.

Sagen er faktisk den, at der ikke er ret længe til 1. januar 2012. Faktisk kun godt og vel en måned.

Skal du have flyttet postkassen, er der ingen grund til at vente. Postkasser formodes at blive en mangelvare de sidste måneder af året. Det er ikke særligt morsomt at grave, når frosten har vanskeliggjort opgaven. Osv.

En ting er vigtig. Ligger der kabler i jorden, lige dér hvor du har tænkt at grave et hul for at kunne overholde loven?

Jeg tror det er en god ide at gøre sig dette klart – og enten grave arkæologisk forsigtigt eller henvende sig til kommunen for at høre om man tilfældigvis ved hvor kablerne er nedgravede. Særligt morsomt er det ikke at grave dem over. Det koster velsagtens noget at få dem samlet igen.

Når postkassen er sat op, er der brug for et nyt postkasseskilt. Ikke at dette forhindrer postale fejlanbringelser, men det er vel rimeligt at skilte med at væsenet er på rette spor.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes