Postkasse i skel

Efterhånden er det vel ved at være gået op for de fleste, at en lov, der forhindrer potbude i at få relevant motion, indebærer, at postkasser skal anbringes i skel senest med udgangen af indeværende år, 2011.

Postkasser skal være anbragt i skel, således at postvæsenet kan tage de retmæssigt anbragte postkasser i brug pr. 1. januar 2012. Ikke fordi, der forventes megen postal service den dag – men alligevel.

Man kan mene, hvad man vil om fænomenet postkasseflytning, men det giver selvfølgelig postkasseejerne mulighed for at røre sig lidt, hvilket man jo ikke skal være ked af.

Mon avis- og relamebude kan finde ud af at anbrige deres leverancer i den gamle og stadigt aktive postkasse? Næppe.

Nå – sagen er den, at der ikke er længe til 1. januar 2012. Faktisk kun godt 4 måneder.

Skal du have flyttet postkassen, er der ingen særlig grund til at vente. Postkasser formodes at blive en mangelvare de sidste måneder af året. Det er ikke særligt morsomt at grave, når frosten har vanskeliggjort opgaven osv.

En ting er jeg blevet opmærksom på, som er vigtig. Ligger der kabler af forskellig slags i jorden, lige dér hvor du har tænkt at grave et hul for at kunne overholde loven?

Jeg tror det er en god ide at gøre sig dette klart – og enten grave forsigtigt eller henvende sig til kommunen for at høre om man tilfældigvis ved hvor kablerne er nedgravede. Særligt morsomt er det næppe at grave dem over. Derfor kan den arkæologiske tilgang være nyttig.

Når postkassen er sat op det rette sted, er der velsagtens brug for et nyt postkasseskilt. Ikke at dette forhindrer fejlanbringelser, men det er vel rimeligt at skilte med at væsenet er på rette spor.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes