Slægtsforskning og politiets registerblade

I perioden 1890 til 1923 foretog politiet i København registrering af borgere, herunder også folk der kom på besøg. Registreringen ophørte da Folkeregistret blev etableret.

Der er tale om langt over 1 million registreringer, og disse er nu blevet tilgængelige på nettet, således at alle der vil lede efter aner i København kan gøre det. Der er flere eller færre informationer på kortene. De er selvfølgelig håndskrevne, og det kan da godt være det kræver lidt øvelse at læse dem, men klø på.

Der er en omfattende søgefunktion på hjemmesiden. Det forstås i øvrigt at håbet er at mange vil bidrage med billeder og anden information, således at informationerne kan udvikle sig.

På nuværende tidspunkt mangler man ikke at tilgængeliggøre ret mange af registerbladene, og færdiggørelsen forventes at blive april 2011.

Du finder hjemmesiden på følgende adresse: politietsregisterblade.dk.

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes