Arbejdsidentitet, arbejde og identitet

For mange mennesker er identitet nøje knyttet sammen med arbejde, for nogle er det endog hele identiteten. Derfor kan det være meget vanskeligt at komme i en situation, hvor man ikke arbejder, enten fordi man er blevet arbejdsløs, sygemeldt eller går på pension.

I Psykolog Nyt 18, 2009 er der en artikel om job og identitet med titlen “Arbejde – eller ikke arbejde“, som måske har din interesse.

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes